پیستوله رنگ دیاکو

خرید پیستوله از ابزار رنگ، برند دیاکو و زاناکو را میتواند تامین کند. این پیستوله ها در سه مدل : پیستوله برقی، پیستوله بادی و پیستوله اتوماتیک است.

ایربراش ارزان دیاکو با کیفیت بالا و بی رقیب، پیشنهاد ابزار رنگ برای طراحان، طراحی روی کیک و شیرینی و آرایشگر ها

پیستوله رنگ زاناکو

پیستوله رنگ زاناکو  به تمام کاربرانی که بدنبال ابزاری نیمه حرفه ایی برای رنگ آمیزی هستند و با قیمتی پایین تر از پیستوله دیاکو تهیه کنند پیشنهاد میشود.

شیلنگ فنری پنوماتیک

شیلنگ فنری پنوماتیک را به تمام کاربرانی که بدنبال ابزاری نیمه حرفه ایی برای رنگ آمیزی هستند و میخواهند قیمتی پایین بهترین کیفیت را داشته باشند پیشنهاد میشود.

رطوبت گیر پیستوله

رطوبت گیر پیستوله رنگ را به تمام کاربرانی که بدنبال ابزاری نیمه حرفه ایی برای رنگ آمیزی هستند و میخواهند با قیمتی مناسب تهیه کنند پیشنهاد میشود.
بستن
مقایسه