5. پیستوله برقی

پیستوله های برقی چیست؟ پیستوله برقی یک موتور با ساختاری اسپری مانند در یک پوشش فلزی یا پلاستیکی است که هوا داخل آن ذخیره می شود و به همراه رنگ به بیرون پاشیده می شود. متداول ترین روش عملکرد و کار با پیستوله رنگ برقی ذخیره رنگ در کاسه زیر و یا کاسه روی پیستوله […]

بستن
مقایسه